Sveti Marcijan

Posted Posted in Sveti Marcijan

Tijekom Dioklecianovog progona kršćana 16. rujna 304. godine u Rimskoj pokrajini, odnosno općini Rignano Flaminio, zarobljeni su svećenik Abondije i đakon Abondacije. Nakon mučenja osuđeni su na smrt i putem prema stratištu na cesti Flaminiji na lokalitetu Lubres, danas poznatom kao Prima Porta koji je jedan od sjevernih zona grada Rima, susreli su senatora Marcijana […]